Contact us

ZHUHAI

Zhuhai Circuit R&D Center

Address: 8th Floor, #8, Jingshan Road, Lianshan Xiang, Xiangzhou District, Zhuhai

SHENZHEN

Shenzhen Software R&D Center

Address: Room 910A, Block 10-B, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen